Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V00RBER1GT.

De toestemming, waarmede dit woord, dat in weinige uren werd opgesteld, is gehoord, dringt mij aan veler verzoek, om het te mogen lezen, te voldoen, door het aan de drukpers over te geven. Moge het, ook zonder homiletische waarde, het geloof, ddt de Uitvinding der Boekdrukkunst eehe gave Gods is, in dit woord uitgesproken, bij meerderen tot bewustheid brengen, en alzoo als eene bijdrage tot volmaking onzer feestviering ontvangen worden.

H.

Sluiten