Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MACHT

VAN DEN

VREDEMAKER,

DOOR

H. H Ö "V" IE IK IE IR.

Indien gij in Mij blijft, en mijne woorden in n blijven, zoo wat gij wilt, zult gij begeeren, en het zal n geschieden.

Joh. XV : 7.

AMSTERDAM, HÖVEKER & ZOON. 1885.

Sluiten