Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij was gegeven om het hart van den mensch weder tot zijn oorsprong terug te leiden, opdat het verstand waarachtige verlichting zou ontvangen en de vreugdevolle bezieling van het goddelijk organisme in een tot God teruggekeerd gemoed.

Daartoe had zij van den Heer der heerlijkheid de grondwet van het koninkrijk Gods ontvangen, en de belofte des Heiligen Geestes, welke alleen de macht kan schenken om zelfstandig het goddelijke te willen, en -te wandelen in de vreeze Gods.

Het arme van God vervreemde verstand lieeft immer iels anders dan dit goddelijk organisme gewild, en wat anders dan een innerlijke ontbinding, een volslagen machteloosheid, zoowél van Staat als Kerk, moet daarvan het gevolg zijn1?

Wij aanschouwen de ontzettende gevolgen van deze noodlottige vergissing, die niet kan worden weggenomen, ook niet door de juiste omschrijving van de waarheden der Schrift, want deze waarheden zullen haar beheerschend vermogen missen, zoolang de organische weg van weder vereeniging met God wordt voorbijgegaan.

Alleen in het terugkeeren tot de orde Gods wordt goddelijke macht geboren.

Sluiten