Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zakdoeken, een tabaksdoos en een pijpje, door Wouter Middelkoop.

Zakloopen.

1. Een zilveren tabaksdoos, door Johannes Jacobus Everhardus Cornelisse. — 2. Een weslfaalsche ham, door Willem Ferdinand Helmhout. — 3. Een zilveren sigarenpijpje en drie cachetten, door Hermanus Joh. van Heusden. — i. Drie gekleurde overhemden, door Herman Gerrit Schluter. — 5. Een paar schoenen en en een gelakte tabaksdoos, door Hendrik Jacobus Bergman. — 6. Een zijden zakdoek, door Adolph Scbröder. — 7. Een krentenbrood, door Pieter Vlaanderen. — 8. Twee half zijden halsdoeken, door Johannes Hendricus Munscber.

Mandloopen.

\. Een zilveren tabaksdoos, door Hendricus Francisens Kieviet. — 2. Een zilveren horologieketting, door Jan Koop. — 3. Een pet en een gekleurd zijden zakdoek, door Arent Schot. — •*. Een gelakte tabaksdoos en een zilveren sigarenpijpje, door Hendrik Fredrik Willem van der Waag. — 5. Een gekleurd overhemd en een col, door Johannes Casparus Vocke. — 6. Een koek, door Evert de Haas.

Terrein: nabij de Baambarrière.

Groote Mast (Blaauwe Band).

1. Een zilveren horologie met dito ketting, door Mozes David Pesaro.— 2. Een zilveren tabaksdoos, door Thomas Kreelenkamp. — 3. Een kazimieren vest, door Harmen Hendrik Steenkamp. — i. Twee wit katoenen overhemden, door Evcrardus Gerardus Jochems.—5.Een baaijen hemd, door LeendcrtMeijer.— 6. Een paar laarzen, door Pieter Zandvoordt. — 7. Een zwart satijnen halsdoek, door Bernardus Cornelisse. — 8. Een westfaalsche ham, door Christoffel Lambooij. Groote Mast (Gele Band).

i. Een zilveren horologie, door Louis Lobbes. —

2. Een zilveren tabaksdoos, door Jacobus Mens. —

3. Een kazimieren vest, door Jacobus Diedenboven.—

4. Twee wit katoenen overhemden, door denzelfden. — 15. Eenroodbaaqenhemd.doorEngelbcrlüste Broek.— 6. Een paar laarzen, door Pieter Knies. — 7. Een zwart satijnen halsdoek, door Johannes CasperMoens.— 8. Een westfaalsche ham, door Johannes Meurer.

Kleine Mast (Witte Band). 1. Een zilveren horologie met dito ketting, door Franciscus Josephus Kwant. — 2. Een fraaije pijp met 4 ft tabak, door Jean Isidore Allis.— 3. Een worst, waarbij een zilvcrén pijpuithaalder, door Willem Roelofs. — -i. Een lederen sigarenkoker met pijpje en sigaren, door Jacob Fredrik Allburger.— 5. Een groote koek, door Johannes Bruijn. — 6. Een kistje sigaren, door Petrus Hendrikus Daudt. — 7. Twee katoenen zakdoeken, een tabaksdoos en een pijpje, door Meindert Blok. — 8. Een groot krentenbrood, door Morits Eickelbcrg.

Kleine Mast (Roode Band). 1. Een zilveren horologie met dito ketting, door

Abraham Mens. — 2. Een fraaije pijp met £ ft tabak, door Pieter Janssen. — 3. Een worst met een zilveren schrijfpen, door Gerrit Broens. — i. Een lederen sigarenkoker met pijpje en sigaren, door Jacob Cbristiaan Laddé. — 5. Een groote koek, doorCasper Uitenhout.— 6. Een kistje sigaren, door Jacob de Jong. — 7. Twee katoenen zakdoeken, een tabaksdoos en een pijpje, door Frans Barend Struijkenkamp. — 8. Een groot krentenbrood, door Abraham Overeem.

Zakloopen.

1. Een zilveren tabaksdoos, door Willem Assie. — 2. Zes zilveren likeurlepeltjes, door'Hendrik Johannes Mendelgelst. — 3. Een zijden zakdoek, door Cornelis Daniël Vos. — i. Een paar schoenen, door Jan Fredrik Willem Kloek.— 5. Twee halve zijden halsdoeken, door Evert van Oostveen.— 6. Drie gekleurde katoenen overhemden, door Johannes Andreas Selias.—

7. Een westfaalsche ham, door Antoniuster Mars. —

8. Ee n groot krentenbrood, door Paulus Eijgenbuijsen.

Mandloopen.

1. Een fraaije porlemonnaie met ƒ20, door Johannes Kok. — 2. Een zilveren tondeldoos, door Karei Lodewijk Ruder. — 3. Een gelakte tabaksdoos met een zilveren pijpmondstuk, door Abraham Arnoldus Pakkoo. — i. Een lakensche pet en een zijden zakdoek, door Abraham van Rossum. — 5. Een overhemd en zijden col, door Cbristiaan Albrcgt. — 6. Een groote koek, door Evert Willem ter Voort.

Bij het Tobbespf.l of Ringsteken zijn verscheidene premicu in geld uitgereikt, terwijl de voor het steken van den eersten Ring uitgeloofde prijs, bestaande in de beeltenis van Z. M. den Koning gevat in eene fraaije lijst, behaald is:

op het Funen, door Gerrit Nieuwenhuijzen, (reeds genoemd) en bij de Raambarrière, door Jacob Hendrik Pepijn. Voorts zijn op beide terreinen bij afwisseling premiën in geld uitgereikt aan verschil'ende mededingers, die zich in een of ander spel bijzonder vlug getoond hebben.

rV. De opeengepakte volksmenigte, die na de onthulling het monument als belegerde en een rustige beschouwing belette, heeft plaats gemaakt voor eene wel talrijke, maar toch kalmer schaar. Wij stellen ons in die rei, en vinden, bij aandachtiger beschouwing dan in de eerste oogenblikken mogelijk was, het oordeel ten volle bevestigd, dat de menigte onder den eersten indruk velde, en ondubbelzinnig op velerlei wijs openbaarde. De ontwerper van het

Sluiten