Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 174.

De tijd roept weder tot afbreken der werkzaamheden. Ouder ling Schuubman laat zingen Avondzang vs. 1,

O groote Christus, eeuwig licht enz. en sluit deze zitting mét dankzegging.

ZEVENTIENDE ZITTING. Vrijdag 28 Augustus, voorm. 9—1 uur.

Abt. 175.

De Synode zingt Ps. 90:9,

Laat Uw gena ons met haar troost verrijken, enz. en vraagt bij monde van Ds. J. Bavinok den Heere om een zegen.

Abt. 176.

Voor ouderling Landwehr, die om zaken naar huis moest, neemt zgn secundus Bos weer zitting.

Abt. 177.

De Vergadering gaat over in Comité-generaal, om over drie dingen te spreken:

a. Over den arbeid van den bezoekbroeder-colporteur Kosteb;

b. Over een voorstel van het Curatorium, in art. 28 der Handelingen van 1885 te vinden;

c. Over Pastor Röthee van Görlitz in Silezië.

Abt. 178.

Na het behandelen van die drie punten was de tijd voor deze zitting verstreken. Op de vraag: zullen wij morgenvoormiddag en Maandag-namiddag ook vergaderen? antwoordt de meerderheid: Morgenvoormiddag geen zitting, evenmin als Maandagnamiddag. Dinsdag om 9 uur weder samenkomen.

Art. 179.

Zonder dat er gezongen wordt sluit de Scriba deze zitting met dankgebed.

Sluiten