Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het antwoord, mits zulk een voorstel door een lid der Vergadering gesteund wordt.

Abt. 249.

De rekening der Synode-kosten wordt gegeven. Zij is als volgt;

Reiskosten voor de Docenten en den Zendingsdirector f 156.20

Reiskosten Commissie v. d. Kerkel. goederen โ€ž 19.60

Reiskosten van afgevaardigden naar de Belgische

Zendingskerk en O. Ger. Kerk in Pruisen ยป 42.85

Handelingen der Synode 1882 i 342.90

Onkosten Synodale Commissie โ€ž 75.83

Onkosten dezer Synode volgens rekening der Commissie uit den kerkeraad Rotterdam โ€ž 757.63

Restanten van reiskosten voor deputaten naar Schotland enz., door den Penningmeester der Zending

voorgeschoten , 109.98

Totaal f 1504.99

Verdeeld over 10 Prov. Synoden bedraagt dit voor elke Provincie f 150.50.

M. NOORDTZ1J. J. NEDERHOED.

Abt. 250.

Een der afgevaardigden komt tegen de hooge som voor de uitgave der Handelingen op. Het moderamen der vorige Synode geeft eenige inlichtingen. Het heeft de Handelingen door den minst-eischende doen uitgeven. Alle gemeenten ontvingen nu een present-exemplaar. Er is gehandeld overeenkomstig net bepaalde te Zwolle (Art. 198).

Abt. 251.

Aan den heer van Golvebdinge Jr. wordt verzocht als deskundige den Secretaris bjj de uitgave der Synodale Handelingen van advies te dienen. Docent Lindeboom ontvangt hetzelfde verzoek. Beide laten zich in 't belang der zaak hiervoor vinden. De Secretaris heeft dus in overleg met die beide broeders te handelen.

Abt. 252.

De Provincie Zeeland heeft haren afgevaardigden in last gegeven te vragen: Wat is de oorzaak van het steeds toenemen der kosten van de Synode ? Er wordt ten bewjjze, dat de Synoden telkens duurder worden, gewezen op die te Den Bosch, Utrecht, Dordrecht en Zwolle, verschillende redenen worden

Sluiten