Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid mogen wij in het midden uwer Vergadering de verklaring afleggen, dat net ons geen last was, deze taak, ons door uwe Vergadering opgedragen, te vervullen, alsmede dat wij tamelijk gemoedigd de toekomst van onze Kas tegemoet gaan.

Ten slotte, daar ons uit de Synodale Agenda gebleken is, dat uwe Vergadering onderscheidene voorstellen aangaande deze Kas heeft te bespreken, zoo wenschen en bidden we uwe Vergadering eene ruime mate des Heiligen Geestes toe, om in het belang der Kas te beschikken, als ook om in alle andere zaken, die uwe Vergadering heeft te behandelen in het belang der Chr. Ger. Kerk in Nederland, te beraadslagen en te besluiten.

De Heere wone kennelpk met zjjn gunst en genade in het midden uwer Vergadering.

Namens de Commissie der Eas: Uwe broeders in den Heere,

L. NEIJENS, Pres. J. J. KUIPER, Secr. L. HOEKERS, Perm.

Sluiten