Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

Protest van E. J. Smit te Hoogeveen, met Memorie van Toelichting van den kerkeraad te Hollandsche Veld 99—101

Protest van P. v. d. Grijp te Botterdam 101, 116

„ „ J. Kroese te Vroomshoop 102

Voorstel van de Classis Sneek tot herziening der D. Kerkorde in

verband met onze Synodale bepalingen 81, 117

H. van Zanten en twee anderen vragen inlichting 81

Verzoek van den kerkeraad te Bergnm 83, 84

Voorstel van de Classis Enumatil om het huwelijk van een weduwe met den broeder van haar overleden man gelijk te stellen met dat van een

man met de zuster zijner overleden vrouw 85

Baad aan de kerkeraden te geven 86

Een vraag der Provincie Zeeland of iemand die gehuwd is met de

zuster zijner overleden vrouw als lid mag worden aangenomen. .. 85, 87

Antwoord op die vraag 88

Verzoek van D. v. Beek te Doorn 95

Schrijven van C. W. Bidderhof van Dordrecht 88

Schrijven van den kerkeraad te Bijnsburg 97

Schrijven van J. A. Donkers 98, 89

Voorstel der Commissie van Rapporteurs 142

Sluiten