Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. De bijbel kan op school niet gebruikt worden,

volgt onmiddellijk nit de voorgaande.

Wat voor kinderen niet geschikt is, is natuurlijk ongeschikt voor de school.

Wanneer dus de leiders van het petitionnement om eene school met den bijbel vragen, wordt door hen slechts eene leuze gebruikt om 't volk op te winden.

Niemand toch zal durven beweren, dat een boek, dat zulke geschiedenissen, zulke uitdrukkingen bevat, een schoolboek is.

IY. Ik acht hiermede stelling 1, 2 en 3 volkomen, onwederlegbaar bewezen.

Bij die bewijzen heb ik hoegenaamd geene groote geleerdheid uitgekraamd.

Ik heb den bijbel genomen en dien gelezen, maar ook onthouden, wat ik las.

Daardoor heb ik gezien 1°. dat hij zich tegenspreekt; 2°. dat hij ongeschikt is voor kinderen ; 3°. ongeschikt voor de school.

Schat ik nu de ontwikkeling van den mensch te hoog, wanneer ik van hem veronderstel, dat hij evenzeer als ik den bijbel kan lezen en tevens onthouden, wat hij gelezen heeft ?

Zijn er de zoodanigen, die dit niet kunnen heb ik dan geen recht hen te brengen tot de afdeeling der onordwikkelden, die niet begrijpen wat zij lezen ?

Maar de leiders van die onontwikkelde schare ! Mannen, die eene goede opvoeding genoten hebben, die zelfs

Sluiten