Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over anderen, (Matth. XVIII: 88) huwelijkstrouw, (Matth. XIX : 9) volharding in 't goede. (Matth. XXIV : 13)

Al deze deugden worden door Jezus gepredikt en zijn dus christelijk.

Booze bedenkingen, (Matth. XV : 19) doodslage^ overspelen, hoererijen, dieverijen, valsche getuigenissen, lasteringen, worden door Christus opgenoemd als zoo vele ondeugden, die den mensch verontreioigen.

Al die deugden leert de openbare school; tegen al die ondeugden waarschuwt zij, indien de leerlingen nl. op den leeftijd zijn om die lessen te kunnen ontvangen en begrijpen.

Welk weldenkend mensch, Protestant of Katholiek, Jood of Griek kan zich daaraan ergeren? Leeren zij niet allen hetzelfde?

Zij, die in hunne circulaire het tegengestelde beweerd hebben, zijn dus op zijn zachtst uitgedrukt, onwaarheidsprekers; zij hebben zich verontreinigd door valsche getuigenissen en lasteringen.

VII. De Openbare school brengt de kinderen tot gemeenschap met God.

TUL De openbare school huldigt de leer: De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid.

Het zal niet noodig zijn bij deze stellingen afzonderlijk stil te staan; zij volgen rechtstreeks uit het reeds aangevoerde.

Om overigens den geest der openbare school te doen

Sluiten