Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

willens of onwillens zon kunnen strekken, om te ontmoedigen, te verlammen en, ware 't mogelijk, te verpletteren.

Doch ontmoedigd en verlamd heeft het mij nooit, en verpletteren zal het mij niet. Al was het mijn oordeel onbegrijpelijk, en al kwetste het mijn zedelijk gevoel: luetor et emergo! Dat zij ook de kenspreuk en de toekomst der Waarheid, in deze voor ons Vaderland zoo hoogst gewigtige aangelegenheid!

En hiermede den Lezer heil!

Sluiten