Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe zal het nu zijn? Gezag of vrijheid? Gezag? Gaat dan naar Eome en laat u door de priesters leiden.

Vrijheid? Noemt u dan Protestanten en volgt verder Jezus na.

Met deze vragen besluit de ongenoemde Schrijver zijne beschouwingen over: Gezag op Vrijheid ? en de daarbij gestelde antwoorden zijn gewigtig genoeg om door iederen lezer met ernst overwogen te worden. Zult ge u laten verschrikken door het eerste, dat u met afkeer vervult en daardoor als het eenigste redmiddel het tweede, de vrijheid, met beide handen aangrijpen?

Bedenk wat gij doet; onderzoek ernstig of het eerste onvermijdelijk uw lot zal moeten zijn, alvorens gij u door het schijnschoon van het tweede laat medeslepen.

Vrijheid! de leuze van den tijd; vrijheid, het woord dat op aller lippen ligt; vrijheid, een woord, dat het edelste bevat en uitspreekt, maar ook een woord waarvan het grootste misbruik wordt gemaakt! Zal men om het misbruik het regt tot vrijheid ontzeggen? Ik zal de

Sluiten