Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe, 1 Joh. 2, vs. 2; en Hij is eene verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der geheele wereld.

Waar is de broederlijke liefde en zelfverloochening, indien niet juist daar, waar men de verlossing in Christus voor zich zeiven kent, en erkent dat ons barmhartigheid is betoond van God, dat Zijne liefde en genade ons hebben gered van het verderf; daar leeft eene liefde voor de medezondaren, voor de medemenschen, die geen strijd of moeite ontziet, geen offer te groot acht om hen te doen deelen in de zegeningen, die ook ons deel zijn geworden. Daar is het de liefde van Christus die ook ons dringt tot eene heilige, hartelijke, zelfopofferende liefde, die niet rust voordat zij genieten, wat wij door Gods genade smaken; die liefde heiligt alle aardsche banden der liefde; waar die liefde in waarheid woont, daar, maar ook daar alleen, zal niets vergeten worden van hetgeen den naaste ten goede komen en ten zegen strekken kan.

De waarachtige kennis der zonde, der verlossing door Jezus Christus, de kracht tot een Gode welgevalligen wandel door den Heiligen Geest, ze zijn alleen te vinden in de Schrift; neemt men als een waarachtig woord aan Joh. 7, vs. 17: „Zoo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen, of zij uit God is, dan of ik van mij zeiven spreek," dan ook dat woord, Joh. 6,

Sluiten