Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joh. 3, vs. 36, die in den Zoon gelooft heeft het eeuwige leven; die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op Hem. Matth. 24, vs. 35. Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar mijne woorden zullen geenszins voorbijgaan. Die in het Hoogepriesterlijke gebed, Joh. 17, vs. 2, getuigt van de magt Hem van God geschonken, vs. 3, getuigt dat het Eeuwige leven is, God te kennen en Jezus Christus, dien Hij gezonden heeft. 17, die gebeden heeft voor zijne Apostelen, 20, maar ook voor hen, die door hun woord in Hem gelooven zouden. Maar waar zou ik beginnen en eindigen; de gansche Schrift getuigt van en voor Hem, en die Zijn gezag erkent, dat is, die in de innigste gemeenschap des geloofs met Hem is verbonden, die behoeft niet te vreezen dat hij Rome toebehoort of ooit toebehooren zal. Want Rome valt waar de Christus naar de Schriften naar waarde wordt gekend en geëerd.

Gezag van Jezus, het leidt tot de eenige ware en waarachtige vrijheid: de vrijheid der kinderen Gods! de vrijheid van alle banden der zelfzucht, en waar die verbroken zijn, waar de Geest des Heeren woont, daar is vrijheid en daar zal zich ook de liefde openbaren in al zijn kracht, in al zijn omvang, eene liefde die zich versterkt in de gemeenschap met de broederen, die eenzelfde geloof deelachtig zijn; een Uefde die, niets te

Sluiten