Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kort doet aan de regten der Christelijke Vrijheid, maar toch doet aanhouden in het gebed, dat de wolk mogt weggevaagd worden, die den Heer der Heerlijkheid alsnog voor veler oogen verbergt, dat spoedig, ja, zeer spoedig, ook des Heeren woord in vervulling kome (Joh. 10, vs. 16); En het zal zijn ééne kudde en één Herder.

Amsterdam, 27 Mei 1870.

Sluiten