Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

In deze Samenspraak komen 6 personen voor en wel:

(Li^*~iki^ TOBBEMA, die in den kerkelijken krijg een eigen

——jf „plan de campagne" heeft, gansch in

. strijd met dat van

vjfj^uJh^f' VAN PENTEN, die geheel door

^h-Uy^J^ STRIKTEN A en gedeeltelijk door

door

STENGEL, terwijl eindelijk

CHILD , wanneer de 5 eersten vertrokken zijn, eene nalezing houdt.

(Tobbema vangt aan op ernstige ivijze het volgende onder de aandacht der vrienden te brengen;)

Hoe is alom het fijne goud

Op Neêrlands erf verdonkerd , Dat eêl metaal, dat eertijds hier Zoo lieflijk heeft geflonkerd !

Wie is er nog gereformeerd , Zooals de dierb're vaad'ren ,

Wier schriften, o zoo waardig zijn Ze daaglijks te doorblaadren.

Elkeen wil thans 't pro omnibus

En geen predestinatie; Die naar 't particuliere neigt

Is aanstonds uit de gratie.

Wie staat er nog gelijk Calvijn

Onwrikbaar in de leere; Waar houdt men de confessie nog

Als eertijds hoog in eere?

Sluiten