Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe zou men 't kunnen ? Ach, wie kent

Den dierb'ren Catechismus ? Dien te behand'len in de Kerk

Acht men wel formalismus.

Wie kent d' artiek'len van de Brés,

Die woorden vol van leven , Waarop deez' trouwe martelaar

Graag goed en bloed wou geven

Hun inhoud, naar den Woorde Gods, (Wie heeft er geen gravamen ?)

Ontlokt den ingeleiden vast Een ernstig, plechtig amen.

Dan zijn er vijf artiek'len nog

Om van de ketterijen En dwalingen des Remonstrants

De Kerken te bevrijen.

Wie kent ze ? Weinigen in 't land

Die z' in de ziel zich griften Want men werd feitelijk vrij koel

Omtrent al die geschriften.

Wat men niet kent, heeft men niet lief

En houdt men niet in eere; Zoo ging het in ons Vaderland

Ook met d' aloude leere.

De theologen gingen staag

(Och, dat men niet meer dole!)

In Thuringen, eilacie, ja , Bij Schleiermacher schole.

Wat Duitschland schreef, dat las men graag,

Want dat was zoo wijsgeerig; Maar van de welbeproefde leer

Werd men steeds meer afkeerig.

Sluiten