Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Fustiga valt hem in de rede ; want hij is het, ofschoon lichtelijk in vele andere zaken wel, op het punt van tekstverklaring, zoo juist door Tobbema gegeven, volstrekt niet met deze eens. Daarom zegt hij:)

De tekstverklaring, die gij daar In uwe reen komt vlechten, Gaat mank. Met deze kindren toch Bedoelt de Heer d' oprechten.

Hoe zou Hij kind'ren in 't verstand

Daarmede ooit bedoelen ? En mijn bewering wordt gestaafd,

Mij dunkt, door elks gevoelen.

(Tobbema beantwoordt hem, als volgt:)

Het spijt mij, dat ik merken moet,

Dat, Broeder! uw bepaling In strijd is met die van Calvijn

En — minstens is een dwaling.

Doch die men nimmer zoeken zou

Bij den gereformeerde, Die toch niet gaarne dolingen

Ooit koesterde of leerde.

Is christelijk-gereformeerd

Gelijk met Calvinistisch ; Of is hij, die het zoo beziet

"Wat al te optimistisch ?

Ik denk toch niet, dat gij al mee Van 't rechte spoor zult glijden !

Dan zou d' irenische partij Zich wis in u verblijden.

(Fustiga, een beetje scherper dan hij zelf wel goed vindt:) Twee regels van de Génestet Behooren hier terdegen:

Sluiten