Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Geloof alleen, wat ik u leer," t „En spreek mij nimmer tegen!"

Dat schijnt me vast de tekst te zijn,

Dien gij u hebt gekozen; Op dat stramien borduurt gij voort

En weet van geen verpoozen.

(Tobbema :)

De hoofdzaak is niet mijn persoon,

Ook niet mijn zwak betoogen : Dat men naar d' oude paden keer,

Dat slechts is mijn beoogen !

(Van Penten, op nijdigen toon en Tobbema aanziende:) Neen, neen, uw gansch beoogen is

Elkeen verdacht te maken : — „Geen mensch gereformeerd als gij ! _ Dat preekt gij van de daken."

De domme schare volgt u na:

Gij koestert hun vooroordeel, En dat — het moet er bij mij uit

Dat geeft u alle voordeel!

De „kinderen" die domme schaar!

Neen, 't zijn die lieve menschen, Die, zoo zachtzinnig als de duif,

Geen haat maar vrede wenschen.

(Tobbema zegt, Fustiga aanziende :) Ziedaar dan nu uw advocaat;

Doch 'k vind hem niet fatsoenlijk : Met h«m te treden in dispuut Is moeilijk, ja ondoenlijk.

En zijn gereformeerdheid is Sints jaren aan 't verkoelen:

Sluiten