Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 't puntjen van*den kinderdoop Moet g' hem den pols eens voelen.

Zijn heele club lijdt aan de kwaal

Van anti-calvinisme; Dat noemt men met een andren naam

Ook wel Remonstrantisme.

(Van Penten, op gansch niet malschen toon, zegt;)

Ha, legio is het getal.

Door u verdacht gemaakten; Gelukkig zij, die uwen kring

En u voor goed verzaakten.

„Traditioneele Farizeeuw!"

Put vol beleedigingen ! Houd uwe schendig' handen thuis,

Waarmee g' ons wilt verdringen.

Wat! zijn wij niet gereformeerd ? —

Wij staan met beide voeten Op echt gereformeerd terrein:

Daar slechts kunt g' ons ontmoeten.

Maar noodig achten wij het niet Om met dat woord te pronken

En alzoo voor een nevendoel De domme schaar t' ontvonken.

Gereformeerd P Ja, dat zijn wij

In merg en been en nieren, Maar wilden nimmer met den schijn

Daarvan ons werk versieren.

U diende slechts die naam tot vlag

Om snood er mee te dekken Een lading meer dan driekwart Joodsck,

Vol vleeschelijke vlekken.

Sluiten