Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij 't verachtste hoopjon volks

Vindt gij uw genoegen, Als men maar in alles zich

Naar de Schrift wil voegen.

Want zij is het Woord van H»m

In Wien te gelooven, Alles, alles hier op aard

Verre gaat te boven.

Mocht uit den onzaal'gen twist Deze vrucht nog spruiten ,

Dat dra, wat bijeenhoort zich Weer aaneen kwam sluiten.

En wie hooren dan bijeen ? —

Allen die belijden, Dat de Bijbel is Gods Woord,

't Godswoord t' allen tijden ,

Dat de Bijbel, hij alleen,

Op de zee van 't leven, Waar 't vaak stormt, ons tot kompas

Mede is gegeven.

Zegt de Bijbel ons dan niet, Waar wij zullen vluchten,

Als een stemme in de ziel

Ons Gods toorn doet duchten ?

Wijst hij ons den weg niet aan

Naar de reinste dreven, Die tot erfdeel God de Heer

Eens Zijn volk zal geven ?

Door het God'lijk Bijbelwoord Laat dit volk zich leiden;

Ook kan het niet op den duur Van elkaar gescheiden.

Sluiten