Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik wil, dat, gelijk als wij , „Zij ook één zijn, Vader!"

Zoo sprak Jezus. Kwamen wij Dit een schree slechts nader.

Want de haters van Gods Kerk,

Satan en zijn ben.de, Hebben duizendvoudig schik,

Schik in onz' ellende.

Ziet, daar staan zij saamgegroept,

Eén in hun manieren, Eén in wensch en levensdoel

Onder twee banieren:

Op de eerste staat voluit: Leve 't scepticisme!

't Opschrift van de tweede is: Heil door wandalisme!

In de mogendheid van Hem,

Dien we graag belijden, Moeten we dien vijand saam

Dapperlijk bestrijden.

Met der liefde banderol Gaan w' hem samen tegen

En des Geestes zwaard (Gods Woord) Breng1 hem 's Hemels zegen.

Maar dan dienen aanstonds wel

Alle droeve veeten In der minne bijgelegd

En voor goed vergeten.

Komt, wij zeggen het hun aan , Hun, die straks hier keven,

Sluiten