Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARING en UITSPRAAK

■van de vreemde woorden, die in deze yoorkomen.

academie advocaat anticalvinist

Calvinist

club confessie contrabande eorrigendum

critiek critizeeren.

disputeeren dispuut

eilacie ethisch

formalismus

"hoogeschool voorspraak die de leer van Calvijn tegenstaat

C.

volgeling van Calvijn besloten gezelschap belijdenis smokkelwaar verbetering beoordeeling beoordeelen

D.

een twistgesprek houden twistgesprek

B.

helaas volgens de zedeleer

F.

vormdienst

akademie ndvokaat antikalvim's£.

kal\inist klub

konfessie Contrabande korri^ewdum

kritiek kritiseren.

disputeeren dispuut.

ei£asie eties

formafómus.

G.

Gereformeerd

Hervormd

Gereformeerd

Sluiten