Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gratie gunst grasie

gravamen bezwaar grafamen

Gruno Groningen Gruno.

r.

irenisch vredelievend irenisch

ironisch fijn schertsend ironisch.

K.

kroniek jaarboek kroniek.

L.

laveeren zich naar de omstandig- laveren,

heden schikken.

M.

moreel zedeleer moreel.

O.

optimist die alles van de lichtzijde optimist

beziet

organizeeren regelen organiseren

omnibus allen omnibus.

P.

pardon vergiffenis pardon

particuliere niet voor allen partikuMere

Pentateuch de vijf boeken van Mozes

perikel gevaar perikel

predestinatie voorbeschikking predestinasie

principieel uit beginsel prinsipieeZ.

pro omnibus voor allen

B.

reclame aanbeveling reklame

Remonstrant volgeling van Arminius Remonstrant.

Sluiten