Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER GODVRUCHÏTGEN

EENIGE TROOST,

IN LEVEN EN IN STERVEN.

Met 'regt inogt Asaf betuigen: Wien heb ik nevens U in den hemel, nevens U lust mij niets op aarde; bezwijkt mijn vleesch en mijn hart, zoo is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. 0! Dat zegt wat, dat heeft wat in, een God voor zijn hart te hebben, die de algenoegzame, de volzalige is; die ondoorgrondelijke wijsheid en grenzelooze almagt, en daarbij eene onbepaalde liefde, genade en barmhartigheid bezit, voor allen die Hem vreezen; die zich meer ontfermt over hen dan een vader over zijne kinderen. In waarheid kan een opregt Christen, in navolging van Asaf en andere godvruchtigen zeggen, dat hij in niets nevens God kan rusten. Is er iets dat zij die God Vreezen, onder al hun gebrek, hartelijk en opregt kunnen betuigen, dan is het deze waarheid. Geen wonder, al wat schep-

1 *

Sluiten