Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de geloovigen bij het indenken van deze weldaad wegzinken, in aanbidding en dankzegging, zoo dat er als geen geest in hen is; welk eene onuitsprekelijke troost smaken zij, hoe sober hun deel hier mag zijn; hoe zij soms veraeht worden door wereldlingen die noch hunnen God, noch hunnen gelukstaat kennen. O.' wat hen drukken of dreigen mag, zij worden door eene overvloedige vertroosting, door het denkbeeld: Wij zijn door genade het duorgekochte eigendom van Jezus onzen Heer, vertroost; op grond van Gods Woord, mogen zij zich beschouwen als vrijgekocht en verlost. — Zn zijn verlost van al het geweld des satans, die krachtig werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, en hen gevangen houdt naar zijnen wil in zijne strikken; die hen^ te voren ook als een dwingeland overheerschte, schoon zij wegens hunne blindheid hem toen gewillig dienden. Jezus hun getrouwe Zaligmaker heeft hen, aan hem als zijne vaten ontroofd. Aan het kruis voornamelijk, heeft Hij hem, als de slang den kop vermorseld; en tracht Hij nu nog na hunne nekeermg, nadat zij reeds Jezus eigendom zijn, en hem niet meer toebehooren, geweld op hen te oefenen, daar hij omgaat als een brieschende leeuw, zoekende wien hij aoude mogen verslinden ; Jezus echter verlost hen gedurig uit zijn göweld; voert hen telkens uit de strikken die hij niet alleen voor hen spande, maar waarin hij door helsche list hen weet te lokken, met

2

Sluiten