Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Heiligen Geest des eeuwigen levens verzekerd te zijn; en dit vloeit voort uit de bewustheid van het eigendom van Christus te zijn; uit de vrijkooping door Hem, en de verlossing van het geweld des satans; als ook uit de naauwkeurige bewaring des Vaders, en tevens, dat alles tot der geloovigen geluk moet medewerken. — Door de eeuwige liefde Gods, waaruit dit alles voor hen is voortgevloeid. is» hun ook de Heiligen Geest geschonken, die hen wedergeboren, vernieuwd en geheiligd heeft, en die tot hunne vertroosting hen verzekert van hun eeuwig geluk. Ik zeg tot hunne vertroosting; — of zoude het niet tot hunne vertroosting zijn te denken: ik woon slechts een wijle tijds uit van den Heere; ik ben op de reis en hier is mijn vaderland niet, maar, welk eene blijdschap! elke dag brengt mij nader aan het vaderlijk huis; daar wordt ik ingewacht door de duizende verlosten, om mij met hen te vereenigen in de vermelding van den lof des Heeren ; om eeuwig de kroonen te werpen voor de voeten van het Lam, en Mem ter eere te juichen: Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed, uit alle geslachten , talen, volken en natiën ; U zij de eer en de heerlijkheid 1

Heeft nu een waar Christen in leven en in sterven eene zoo overvloedige vertroosting, vooral ook door de verzekering van het eeuwig leven, hoe kan het anders of daaruit moet

Sluiten