Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zulk een leven toch, hebben alle geloovigen , naar hun vernieuwd gemoeds bestaan, last; ja dit is hun vermaak. Gelijk menschen die de wereld dienen hun genoegen vinden in de dingen die beneden zijn, dezelve overdenken. met eikanderen daarover spreken, en bij deze dingen leven, zoo vinden zij , die door genade Jezus eigendom geworden zijn, een innig genoegen, wanneer zij met gevoelige harten, de dingen die betrekking hebben op hunnen God , zijne eeuwige liefde, en zalige gemeenschap mogen overdenken; of als zij zulken ontmoeten die met hen één hart en éénen Geest zijn, en met wien zij over die geliefkoosde onderwerpen spreken mogen; ja dit is de ware ademtogt hunner zielen, vooral , wanneer de Heere naar zijne beloften in hun midden is; hoe smelten hunne harten dan als in één; hoe verkwikkend zijn hun deze oogenblikken, wanneer zij ingeleid worden in het voorregt, dat zij genieten , wanneer zij gevoelen dat Jezus hun leven is, dat Hij in hen, en zij in Hem zijn ; dat zij leden zijn van dat ligchaam waarvan Christus het hoofd is. X) ja onder hun gebrek en tekortkomingen, kunnen zij in opregtheid betuigen dat in deze dingen het ware leven is van hunnen geest. Zij hebben zich in Gods kracht verbonden, en openlijk verklaard, om in het openbaar, afzonderlijk, of onder eikanderen, in gemeenschap der Heiligen, met gewilligheid en ijver den Heere

Sluiten