Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stukje ons nog eens voor den geest brengen, dan vloeit dit alles immers, als van zelf, daaruit voort. Zouden de geloovigen het eigendom van Jezus kunnen zijn; de vereeniging met Hem hun heerlijk Verbondshoofd, kunnen gevoelen, zich de liefde, de onbegrijpelijke liefde, waardoor Hij hen vrijkocht en verloste, kun nen voorstellen ; aan de teedere en naauw— keurige bewaring van God hunnen verzoenden Vader kunnen denken, zonder den lust in hun gemoed te gevoelen, en die door daden te openbaren, om voor den Heere in teedere godzaligheid te leven? wanneer hun geloof aan deze waarheden opgewekt wordt, door de kracht des Heiligen Geestes, dan willen zij gewillig en met gver den Heere dienen. Nog eens, zouden zij het kunnen opmerken, dat wegens Gods wakend oog over hen, alles hen moet medewerken ten goede; dat in de hand van hunnen God en Vader, hoe geweldig en gevreesd het ook moge zijn, hoe ook schijnbaar tot hun eeuwig verderf gerigt, dit tot hunne zaligheidheid moet dienen. Zouden zij in hun gemoed de krachtige verzekering door den Heilige Geest van hunne eenwige inwoning in de gewesten des lichts en der heerlijkheid kunnen gevoelen. Zouden zij die Geest, die zalige inwoner in hun gemoed, tot een tegenpand van Jezus liefde in hen kunnen hebben, als een onderpand van hunne zalige erfenis, zonder hier reeds de dingen te zoeken dié boven zijn,

4

Sluiten