Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne nabijheid, en in de tegenwoordigheid van Hem, die ons vrijkocht en verlostte, onzen dierbaren JezBs; in het gezelschap van Engelen en gezaligden, en van al onze lieve vrienden en vriendinnen, die ons zijn voorgegaan, zullen verblijden.

Ja daarvan verzekert ons de Heilige Geest, en onze verwachting zal niet falen, met deze verwachting vertroosten wij ons in dit moeite volle leven; zij zal onze vertroosting zijn in de ure des doods, waarmede wij gemoedigd de eeuwigheid zullen instappen, daar de vertroostingen die wij op aarde genoten, met eeuwige blijdschap zullen verwisseld worden; eeuwige blijdschap, o! dat kunnen wij hier nog niet bevatten, ja, wij smaken wel blijdschap , gevloeid uit die zalige vertroostingen die hier reeds genoten worden, maar die blijdschap zal haar in trap en mate onuitsprekelijk overtreffen , niet alleen, maar zij zal eindeloos voortduren. Worden de vertroostingen van Gods kinderen hier niet zelden vervangen door moedeloosheid , zoo dat zij troosteloos nederzitten ; wordt hunne blijdschap dikwerf afgewisseld door hartverscheurende droefheid, dat zal voor eeuwig ophouden. Eeuwig storelooze blijdschap te smaken zal het deel van alle gezaligden zijn. Het zal daar, in dat oord der volmaaktheid, niet zijn zoo als het hier smartelijk ondervonden wordt, dat zij die zich zamen onderling vereenigen om zich in God te verlustigen (wan-

Sluiten