Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt ook zelf eene fontein, waaruit levend water vloeit ter bezieling van anderen.

En daarom moet de vredemaker, indien bij waarlijk een vredemaker is geworden, tegen versteening en versterving waarschuwen, een toestand, waarin beleden waarheden lichtelijk geraken, indien zij slechts in het geheugen worden bewaard en niet den geheelen mensch bezielen.

En hij mag dit niet nalaten, want is hij een vredemaker, dan is hij een licht der wereld geworden, een zout, dat voor bederf moet bewaren.

Ach, indien ons Christendom weder door eigen wil en zin en door zinnelijkheid wordt beheerscht, dan is het geen Christendom meer, en deugt het nergens meer toe dan om weggeworpen te worden.

Ontzettend oordeel over den Christen, die geen navolger van Christus is. — Hij wordt' weggeworpen! — dat wij het ter harte nemen.

Wij moeten navolgers Gods zijn als geliefde kinderen. Wij moeten navolgers van Christus zgn, want Hij heeft ons zijn voorbeeld achtergelaten, opdat wij in zijne voetstappen zouden wandelen.

Wij moeten navolgers van Abraham zgn, die door geloof en lankmoedigheid de belofte heeft verkregen.

Machteloosheid is niet onschuldig, is geen reden om te klagen over den Heer, alsof Hij het zou laten ontbreken aan zijne macht en genade. — Dit zou een beleediging zgn van Hem, die ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, heeft geschonken.

Machteloosheid is ongeloof, is een verachten van den rijkdom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet beseffende dat Gods goedertierenheid ons tot bekeering leidt.

Sluiten