Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheid, de dweeperij, het spiritisme het volk nog meer van den levenden Christus afleiden.

De mensch is uit God en daarom een geestelijk wezen; wordt het verstand niet door den Heiligen Geest beheerscht, dan wordt het beheerscht door menschelijke wijsheid, en de zekerheid van Gods beloften aan mg en aan u door het modernisme of het formalisme of het spiritisme van zijn kracht beroofd. Kan er geen zekerheid in Gods beloften meer zijn, dan zal ik.het in iets anders zoeken, dan ben ik een machtelooze prooi van hetgeen mij den schijn geeft mijn innerlijke behoeften te vervullen.

Christenen! laat ons met ernst smeeken om de macht, die Jezus belooft. Hij is de Waarachtige en Getrouwe, die het doen zal. Zijn macht moet weder worden gezien op aarde, en deze macht heeft Hij den vredemaker goedgunstiglijk verleend, zoo hij in Hem gelooft.

Sluiten