Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds ziet uw oog hoe 't helder zilver water, Klaar als kristal, langs groene weiden vliet.

O heerlijk oord, dat onder vriendlijk lover Zoo zoete rust en lafenis u biedt!

Gij drijft uw dier om't laatst der kracht te rekken.

Hoe hijgt uw hart naar gindschen frisschen strocm' Nog enkle schreên, en 't doelwit is verkregen.

Helaas, 't is weg. Wee uwer! Was 't een droom?

Fata Morgana noemt men 't luchtverschijnsel, Dat 't oog verrukt en toch niet is dan schijn.'

Zoo is deez aard met al haar eer en vreugde, Fata Morgana, zal haar'naam steeds zijn.

Sluiten