Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

EERSTE LIEFDE.

?t Was leute. De meiroosjes bloeiden.

Toen bloeide onze liefde ook zoo schoon. De vogeltjes zongen en stoeiden,

In *t hart klonk zoo vroolijk een toon.

Eu boven ons blonken de sterren, Zoo vriendlij k in 's hemels azuur.

Hoe lieflijk was alles en blijde Rondom in de ruime natuur!

Maar nu is de winter gekomen.

De wolken zijn somber en zwart. De storm woei het blad van de boomen,

En ach, ook de liefde uit het hart.

Sluiten