Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo, rustig voorden dag,van morgen,

lag 'k in Uw sehoot gelijk een kind, Gelijk een bruid, die zonder zorgen

Zich overgeeft aan wien zij mint Wier zorg slechts is om alle dagen " Den vriend haars harten te behagen

En voor zijn komst te zijn bereid Trek, Heeri tot U mijn hart en zinnen Dat 'k niets meer doe dan U beminnen,

Dit zij mijn een'ge bezigheid.

Sluiten