Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVÜI.

OP DEN HERFST.

'k Zie de bladers van de boomeifc

Nedervallen dor en vaal, En ik hoor ze tot ons spreken

Deze weemoedvolle taal: Adams kindren , eens onschuldig,

Thans gevallen gelijk wij, Leent het oor aa ! onze roepstem,

Schoon 'teen droeve roepstem ziji

Jonge m e i sj e s , vroolij k , dartel, Als de rozen frisch en rood,

Sluiten