Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADVULLINGEN.

Och had ik duizend, duizend tongen, Hoe werd lijn lof door mij gezongen! Ik hief een eeuwig danklied aan Voor wat de Heer mij heeft gedaan !

Wees Gij mijn vreugd, mijn heil, mijn lust.

In allen storm mijn diepe rust.

Uw alhestuur , Uw heiige wil

Maak' mij ten allen tijde stil.

Zoo 't nocdig is , zend pijn en smart,

Maar schenk m' er bij : het „s t i 11 e ha r t."

Blijf met mij, Heer! ach, wil mij niet begeven In 's levens strijd en hangen stervensnood.

Want zonder U, hoe aaklig is het leven, En zonder U, hoe vreeslijk is de dood

Sluiten