Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r.

GOUD UIT SCHUIM. *)

t

Waar vroeger 's visschers vaartuig kruiste,

Wordt nu de vruchtbre grond gebouwd. Waar eertijds 't schuimend zeenat bruiste,

Golft nu van 't graan een zee van goud. Geen stuksken land blijft onontgonnen.

Van roe tot roê , van duim tot duim , Wordt zestigvoudig vrucht gewonnen :

Zoo schept de menschzich Goud uit Schuim.

*) Zinspreuk van liet drooggemaakte 'Haarlemmermeer. Titel tevens van een Tijdschrift uitgegeven door mijnen ijverigen vriend E. J. van Wisselingh, J.Pz. ten voordeele van de Evangelisatie aldaar, zeer aanbevelenswaardig om inhoud zoowel als doel.

Sluiten