Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TI.

WIJ ZITTEN DIEP ER IN.

Uit de diepten roep ik tot U, o neere. Ps. CXXX : 1.

KLACHT.

Wij zitten diep er in. Wij zwoegen en wij graven, Den ganschen langen dag om 't schamel stuksken brood.

En wat aan 't eind van 't jaar, is 't eind van al ons slaven? Arm zijn we ons leven lang, en ar.n tot onzen dood.

Wij zitten diep er in. Het is een troostloos leven.

't Is honger die ons nijpt en ons tot werken zweept. Is 't wonder als ons eens een rustdag wordt gegeven,

Dat wij door drank en spel ver worden weggesleept?

Sluiten