Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwookü.

Neen vrienden, niet aldus. Wel zijn wij diep gezonken , " Wij allen , wie we ook zijn, in zonde en duisternis. Toch' is er hoop voor u. God heeft Zijn Woord geschonken, Dat uit den diepstcn val nog redding mooglijk is.

Wij zitten diep er in. Maar Jezus is gekomen En daalde tot het diepst van onzen jammer neer.

Hij heelt den Satan reeds zoo meengen buit ontnomen. Zoo meengen zondeslaaf gaf Hij de vrijheid weêr.

Wij zitten diep er in. Maar wie tot Hem zich wenden,

Die rukt Zijn krachtige arm uit Satans list en macht. En wie het diepste zonk in d' afgrond van ellenden , ' wordt vaak ten hoogsten top van heerlijkheid gebracht.

Zoo geeft den moed niet op. Schoon alles schijnt verloren,

Werpt u voor Jezus ncèr. Hij antwoordt op 't gebed. Dan zal ook uwe stem dien juichtoon nog doen hooren: ^ Wij zaten diep er in, maar Jezus heeft gered.'

Sluiten