Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV.

HEBT GIJ MIJ LIEF ?

I.

Jszus zeide tot hem ; „Hebt gij Mij Hef?" Joh. XXI- 16.

Zondaar spreek, bemint gij Mij Laat die vraag in 't hart u dringen

En, met zachte heerschappij, Ü tot wederliefde dwingen.

Waarom zwijgt en aarzelt gij:

Zondaar, spreek, bemint gij Mij

Toen ge in Satans strik verward, In den zondedienst verloren ,

Daaglijks harder wtrdt van hart ,

Sluiten