Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U min ik in leven , IJ min ik in dood, Eens als mij het sterfuur van alles ontbloot, Zal 'k staamlen in 't midden van zielsangst en nood Mijn eenig vertrouwen, mijn hoop is op U, Zoo 'k ooit IJ beminde , mijn Jezus , 't s nu.

En als Gij mij brengt op de veilige kust, In 't Huis van den Vader in hemelsche rust, Dan zing ik: Mijn Jezus, mijn heil en mijn lust, Nu ben ik voor eeuwig, voor eeuwig bij U, Zoo 'k ooit U beminde, mijn Heiland, 't is nu.

Uit het FjïKjehch.

Sluiten