Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vil.

ONZE LAMPEN GAAN UIT.

Matth. XXV : 8.

M ij n 1 a m p ga a t u i t! Haar licht is aan 't verkwijnen,

Het eenig licht in d' onderaardsche grot. De reiziger ziet, met hanr laatste schijnen, Ook van zijn. hoop de laatste vonk verdwijnen. De hongerdood , ziedaar zijn vreeslijk lot.

M ij n lamp gaat u i t! O schrik der dwaze maagden Luidt galmt de kreet: „de Bruidegom is daar!"

Daar gaan zij rond, door onrust voortgejaagd en.

Maar 't is vergeefs. Hoe bitterlijk zij klaagden, Het is te laat. Geen olie meer voor haar.

Sluiten