Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lk heb geen woord te zeggen , Onthoud de straf mij niet , Zoo Gij die noodig ziet.

Maar wat Gij met mij doet, Laat mij slechts dit gevoelen,

Dat Ge in den tegenspoed Mijn redding blijft bedoelen,

En dat, hoe zwaar ik lijd, . Ge uit liefde mij kastijdt.

't Is noodig dat Gij slaat Om 't trouwloos hart te treffen,

Opdat ik van mijn kwaad De snoodheid moog' beseffen,

En al mijn zondighecn

Met bitterheid beween.

Maar wil bij alle smart Dit oordeel mij besparen ;

„Verharding van mijn hart!" Wat me ook moog' wedervaren,

Wat Ge aan mij doet, o God,

Bewaar mij voor dit lot!

Sluiten