Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom ik naast de bestaande boekjes nog een ander wenschte, over „het oorspronkelijk Christendom enz.", zal uit inrichting en inhoud van het volgende voldoende blijken.

Wat de rangschikking betreft, wil ik alleen iets zeggen over hetgeen oppervlakkig vreemd kan schijnen, dat de denkbeelden van Paulus behandeld worden in § 7, nog vóórdat over het leven van Jezus is gesproken.

In dit boekje, waarin het oorspronkelijk Christendom wordt beschreven, viel eigl. over de inzichten van Paulus nog niet te spreken. Eénsdeels had het echter veel tegen, over dezen geheel te zwijgen. Anderdeels kon vermelding van zijn denkbeelden en optreden uitnemend dienen,"om helderder blik te geven op de beteekenis van Jezus' prediking en optreden. Kwam Paulus zoo hier ter sprake, dan moest en kon op een geschikte wijze meteen iets worden medegedeeld omtrent diens werkzaamheid, en eene aanduiding worden gegeven omtrent het verloop van den door zijne inzichten veroorzaakten strijd. — Desverkiezende kan iemand die § natuurlijk aanvankelijk overslaan en over Paulus later spreken.

Laat mij verder zeggen, dat ik het oog heb gehad op leerlingen, die minstens behoorlijk van hei gewone lager onderwijs hebben geprofiteerd. Vooraf behandel ik de ontwikkeling van den godsdienst onder Israël, waarbij telkens ter geschikter plaatse de O. TM^ verhalen worden verteld, of aan deze wordt herinnerd.

Sluiten