Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor hen, bij wie dat onderwijs minder vruchtbaar is geweest, valt de nadruk op verhalen en gelijkenissen. Later volgt geschiedenis van het Christendom, enz.

Oaat dit alles te hoog? — De ervaring leert mij, meen ik, het tegendeel.

De onderwijzer zal vrij zeker bij het gebruik van iedere handleiding, somtijds maar even spreken over iets, zelfs wel eens iets geheel onbesproken moeten laten, wat daarin vermeld wordt. Dan nog zullen de leerlingen geenszins alle bijzonderheden onthouden, welke worden medegedeeld. Men mag echter verwachten, dat zij telkens bij het hooren van verhalen en woorden uit den Bijbel enz., en van de daarbij gemaakte opmerkingen, ook al wordt niet alles onthouden, indrukken zullen krijgen, die bij de vorming van hun karakter en inzichten een gunstigen invloed zullen oefenen. Verder kan men m. L, wat zeker zeer gewenscht is, ook zulke leerlingen als waarvan ik sprak, doen begrijpen, dat en hoe de godsdienst zich, in verband met allerlei wat anders voorviel, langzamerhand ontwikkelde.

Wie dit boekje willen gebruiken, zullen zonder nadere aanwijzing mijnerzijds gemakkelijk inzien, waartoe de aanteekeningen bij iedere § geplaatst zijn. Het werk van Dr. J. C. WlJNAENDTS FRANCKEN, waarnaar ik bij het Boeddhisme verwijs, werd uitgegeven bij de firma E. J. Brill te Leiden ; prijs f 1.75.

De beide andere Aangehaalde werken zijn genoeg bekend.

Sluiten