Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er waren er intusschen wel, die gevoelden dat dit niet voldoende was..

Zoo trad omstreeks het jaar 30 in de woestijn van Judea bij de Jordaan iemand op met name Johannes, bijgen. de Dooper, gekleed en sprekende in den trant der oude profeten. Hij verkondigde dat het koninkrijk der hemelen nabij was, en drong met het oog daarop nadrukkelijk op bekeering des harten aan. Velen, waarvan een aantal zich liet doopen, kwamen naar zijne prediking luisteren.

Ook deze beweging scheen aan Herodes Antipas, toen Johannes zich naar diens gebied had begeven, bedenkelijk toe. Deze liet hem derhalve gevangen nemen. Later is hij in de gevangenis om het leven gebracht.

Gisting onder het Joodsche volk omstreeks het begin onzer jaartelling Matth. 11 : 12. — Oproerige bewegingen Handel. 5 : 37 en 36.

Dienen van Jahwe op eene uiterlijke manier Matth. 5 : 20; 23 : 16—27; Mark. 7 : 5-8, 13—16. — Bij sommigen behoefte aan iets beters Matth. 9 : 36—38. *)

Johannes' optreden Matth. 3 : 1, 4 (vgl. 11 : 18) — en prediking 3 : 2, 7—12; Luk. 3 : 10—14. — De indruk zijner prediking Matth. 3 : 5 v.— Zijne gevangenneming Matth. 14 : 3a (vgl. Luk. 13 : 31), — en dood Matth. 14:36—12.

Wat ging er omstreeks het begin onzer jaartelling 'onder het Joodsche volk in de gemoederen om, en waartoe leidde de hoop, die men koesterde?

Hoe werd Jahwe over het algemeen gediend?

In welken geest predikte Johannes de Dooper?

Hoe is het met dezen afgeloopen ?

*) Vgl., wat betreft het geestelijk leven enz. onder de Joden in later tijd: De ontwikkeling van den godsdienst onder Israël § 19—21—of ook: De geschiedenis van Israël en van den Israëlietischen godsdienst § 28 vv.

Sluiten