Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oefenen op wie er nog niet, of niet ten volle toe behooren. Zij moeten door hun getuigen in woorden, maar vooral door hun leven er toe medewerken, dat het meer en meer algemeen wordt. Vervolging en leed moeten zij geduldig dragen, steeds kwaad vergelden met goed, als kinderen van God.

Nog een geruimen tijd zullen goed en kwaad onderééngemengd zijn, maar ten slotte zal het eerste zegepralen.

Het koninkrijk der hemelen tegenwoordig en toekomstig; zie § 3.

Langzame maar zekere uitbreiding Matth. 13 : 31—33 (mosterdzaad en zuurdeeg).

De menschen voor het oogenblik vaak nog sterk gehecht aan allerlei uitwendige dingen Matth. 13 : 4—7 (zaaier), — maar in den grond neigende ten goede Mark. 4 : 26—29 (het opschietende zaad); Luk. 11 : 35. — De voorstelling, dat een deel der menschheid verloren zal gaan Matth. 18 : 8 v.; 23 : 33; Mark. 10 : 17—25. — Aller behoud in uitzicht gesteld Matth. 18 : 14.

Uitbreiding van het koninkrijk Gods door den invloed van Jezus' volgelingen Matth. 5 : 13—16; 13 : 8. — Leed en vervolging geduldig te dragen, enz. Matth. 5 : 10 v., 38-48; 18 : 21—35; Luk. 10 : 30—37.

Voorloopige onderéénmenging van goed en kwaad, maar eindelijke zegepraal van het eerste Matth. 13 :24—30 (onkruid op den akker), 47—50 (sleepnet).

Hoe wordt gesproken over de uitbreiding van het koninkrijk Gods?

Wordt altijd hetzelfde verwacht voor de menschen in de toekomst?

Waar moest het koninkrijk Gods zich vooral door uitbreiden ?

Hoe moeten Jezus' volgelingen zich in de wereld gedragen ?

Sluiten