Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen in den omtrek van Kapernaüm vooral, de blijde boodschap (het evangelie) verkondigende, dat het koninkrijk der hemelen nabij was, en met het oog daarop vermanende, dat men zich bekeeren moest.

Jezus' ouders, enz. Matth. 13 : 55 v.

Zijne reis naar Judea en terug Mark. 1 ! 9, 14.

Zijn oordeel later over den Dooper Matth. 11 : 7—11.

Vestiging te Kapernaüm Matth. 4 : 13.

Groote scharen hoorders Mark. 3 : 7—9, 20. — Lijst der apostelen Matth. 10 : 2-4 (vgl. Luk. 6 : 13—16). — J.'s vertrouwden Matth. 26 : 37.

J. predikende in den omtrek van Kapernaüm Matth. 4 : 17, 23 (vgl. 11 : 20 v.).

Wat weten wij aangaande Jezus' afkomst en jeugd? Hoe is J. met Johannes den Dooper in aanraking gekomen ?

Waar heeft later J. zich gevestigd en gepredikt ? Hoe werd J. als prediker ontvangen? — Wie waren zijne meest vertrouwde vrienden ?

§ 9. Jezus' wijze van prediken.

Dat Jezus als prediker grooten bijval vond, was vooral te danken aan hetgeen hij verkondigde, maar toch ook aan de wijze waarop hij sprak.

Hij trad soms in synagogen op, meer evenwel op andere plaatsen, in de open lucht of in eene particuliere, ook wel zijne eigene woning.

Hij moet bijzonder boeiend hebben gesproken, op eene manier, dat hij in sterke mate de aandacht wekte en levendig wist te houden.

Sluiten