Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst heeft men gemeend dat, toen Jezus gedoopt werd, Gods geest zich zou hebben vereenigd met diens te voren menschelijke persoonlijkheid.

Dergelijke beschouwingen van zijn persoon treffen wij in de eerste 3 Evangeliën naast elkander aan.

Terwijl men zich op die wijze ging voorstellen, dat hij geen gewoon, geen menschelijk wezen was geweest, ging men ook gelooven, dat er vóór en bij zijne geboorte en later allerlei wondervolle gebeurtenissen hadden plaats gehad. Bij eene en andere gelegenheid zouden b. v. engelen verschenen zijn; stemmen uit den hemel zouden gehoord zijn; na Jezus' dood zou zijn lichaam uit het graf herrezen zijn, enz.

Ten deele ontstonden deze verhalen op grond van wat men meende, dat omtrent den Messias voorspeld was in het O. T.

De meeste er van zijn hoog te waardeeren, omdat zij in zinnebeeldigen vorm Jezus' grootheid en de beteekenis van zijn evangelie schilderen.

Jezus door sommigen voor den Messias gehouden Matth. 16 : 13 vv.; 21 : 8 v.

Afstamming van David Matth. 1:1—6 (vgl. Luk. 3 : 23 vv.) — Geboorteverhalen Matth. 2; Luk. 2:1—40. — Wondervolle gebeurtenissen later Luk. 2 :41—52; "Matth. 3 : 13—17; 4 : 1—11; 17 : 1—8; 27 : 50—53; 28.

Werkelijke of gewaande voorzeggingen omtrent den Messias in het O. T. Num. 24 : 17; Jesaja 11 : 1; Micha 5:1; Hos. 11 : \b.

Waarvoor hield menigeen Jezus tijdens zijn leven? Hoe is men hem later meer en meer gaan beschouwen ?

Welke wondervolle gebeurtenissen worden in de Evangeliën verhaald als ter wille van J. geschied?

Sluiten